sad-story

ความเสียใจ

ว่าด้วยเรื่องของการจัดการกับความเศร้า ความเสียใจ การใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจที่เกิดขึ้น และดึงตัวเองให้กลับมามีความสุขให้ได้อีกครั้ง

tinder match uamatch

หัวใจยังว่าง…ใครบ้างจับจอง

คนที่ยังโสด โปรดส่งใครมารักฉันที เคยลองใช้แอปหาคู่กันบ้างหรือไม่ ลองแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง แบ่งปันประสบการณ์หาคู่ผ่านแอปกัน

consonant thai

พยัญชนะไทยที่ถูกลืม

เคยมั้ยที่เวลาพิมพ์งานแล้วหาตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ไม่เจอ แม้ว่าเราจะพิมพ์ระบบสัมผัส เชื่อว่าหลายคนคงใช้เวลานานหา ฃ ฅ ฦ บนแป้นพิมพ์