การเปลี่ยน Copyright ตรง Footer บน WordPress Theme

เมื่อเราโหลดธีมฟรีของ WordPress มาใช้ทำเว็บไซต์ของเราจะเห็นว่าตรง Footer จะมีเครดิตชื่อธีมติดมาด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการลบเครดิตชื่อธีมออกจาก Footer เรามีวิธีการเอาออกมาฝากกัน

เปลี่ยน copyright ตรง footer บน wordpress theme

เริ่มกันที่โหลด Plugin มากันก่อนเลย โดยคลิกที่เมนู Plugins จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add New เพื่อเพิ่ม Plugin ใหม่

เปลี่ยน copyright ตรง footer บน wordpress theme

จากนั้นให้ค้นหา Plugin ที่ช่องค้นหา โดยใส่ชื่อ Plugin ที่มีชื่อว่า Real-Time Find and Replace เมื่อขึ้นรายชื่อ Plugin มาให้เลือก ให้เลือกที่เป็น By Marios Alexandrou จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Install Now และคลิกที่ปุ่ม Active ตามลำดับ

เปลี่ยน copyright ตรง footer บน wordpress theme

เมื่อ Install และ Active เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู Tools และคลิกที่ Real-Time Find and Replace ที่เราลงไว้เมื่อสักครู่

เปลี่ยน copyright ตรง footer บน wordpress theme

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add

เปลี่ยน copyright ตรง footer บน wordpress theme

แล้วให้เปลี่ยนหน้าจอไปหน้าเว็บไซต์ของเรา คลิกขวาที่เว็บไซต์ แล้วเลือก View Page Source

เปลี่ยน copyright ตรง footer บน wordpress theme

แล้วจะแสดงหน้าจอที่เป็น Code ให้เราพิมพ์ Command + F (Mac) หรือ Ctrl + F (Windows) แล้วค้นหาคำว่า “copyright” เมื่อเจอแล้วให้ Copy โค้ดตั้งแต่คำว่า Copyright…..ไปจนถึง </a>

เปลี่ยน copyright ตรง footer บน wordpress theme

จากนั้นให้นำ Code ที่ Copy มาวางไว้ที่ช่อง Find และให้ใส่ข้อความที่ต้องการที่ช่อง Replace With ในที่นี้ใส่เป็น Copyright © 2020 <a href=”https://wang-mak.com/”>wang-mak. </a> All rights reserved. เมื่อใส่ข้อความเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Update Settings

เปลี่ยน copyright ตรง footer บน wordpress theme

เรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้ข้อความที่เราต้องการตรง Footer แล้ว เย้!!

เปลี่ยน copyright ตรง footer บน wordpress theme

Facebook Comments