sad-story

ความเสียใจ

ว่าด้วยเรื่องของการจัดการกับความเศร้า ความเสียใจ การใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจที่เกิดขึ้น และดึงตัวเองให้กลับมามีความสุขให้ได้อีกครั้ง