กยศ. Connect

ลูกหนี้ กยศ. สะดวกยิ่งขึ้นด้วยแอป กยศ. Connect

ไม่ต้องไปต่อคิวที่ธนาคารให้ยุ่งยาก ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 10 บาทอีกต่อไป เพียงชำระหนี้ผ่านแอป กยศ. Connect สะดวกรวดเร็วโหลด โลด..